NSGK voor het gehandicapte kind steunt woonproject “De Regenboog”

 
NSGK voor het gehandicapte kind heeft aan de stichting Woongroep De Regenboog in Weert € 20.000,= aan steun toegezegd om de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten in het Woonproject De Regenboog, een kleinschalige woonvorm voor meervoudig gehandicapte kinderen, te kunnen realiseren. NSGK voor het gehandicapte kind komt al meer dan 50 jaar op voor kinderen die door een handicap minder mogelijkheden hebben dan hun leeftijdgenoten. Voor hen is het vaak moeilijk om een volwaardige plaats in onze samenleving te veroveren. Daarom ontwikkelt en steunt de NSGK initiatieven die gericht zijn op wonen, werken, spelen, recreatie en educatie. Voor kinderen en jongeren tot 27 jaar, om ze te helpen hun handicap te overwinnen, of in elk geval draaglijker te maken.

De NSGK ondersteunt honderden projecten per jaar. Dankzij de steun van bijna honderdduizend donateurs en de medewerking van een aantal maatschappelijk betrokken bedrijven. Want de NSGK ontvangt geen overheidssubsidie, en is dus voor haar werkzaamheden grotendeels afhankelijk van giften. De NSGK heeft als een van de eerste organisaties in Nederland het keurmerk ontvangen van het Centraal Bureau Fondswerving (CBF). Dit keurmerk staat garant voor een betrouwbare en verantwoorde wijze van fondsenwerving.

Uiteraard zijn de ouders en kinderen, die betrokken zijn bij het woonproject De Regenboog, zeer ingenomen met de steun, die ze nu van de NSGK hebben gekregen. Met de bouw van het woonproject is inmiddels een begin gemaakt, maar bij de inrichting komt verder nog heel wat kijken. Iedere steun is daarbij zeer welkom. De bijdrage van de NSGK is een belangrijke erkenning voor de ouders, die zich al jaren hebben ingespannen om het woonproject gerealiseerd te krijgen.