Kinderpostzegels steunt woonproject "De Regenboog"

 
De stichting Kinderpostzegels Nederland heeft aan de stichting Woongroep De Regenboog in Weert € 10.000,= aan steun toegezegd voor de inrichting van de snoezelruimte en de aanschaf van speeltoestellen ten behoeve van het Woonproject De Regenboog, een kleinschalige woonvorm voor meervoudig gehandicapte kinderen.
Mede dankzij deze steun zal het mogelijk zijn acht gehandicapte kinderen binnenkort dichtbij huis in een goede, veilige en zorgzame omgeving op te laten groeien en daarmee wordt in belangrijke mate verlichting geboden aan de ouders, die de zorg hebben voor hun kinderen.
Uiteraard zijn de ouders en kinderen, die betrokken zijn bij het woonproject De Regenboog, dan ook zeer ingenomen met de steun, die ze nu van de stichting Kinderpostzegels Nederland hebben gekregen. Met de bouw van het woonproject is inmiddels een begin gemaakt, maar bij de inrichting komt verder nog heel wat kijken. Iedere steun is daarbij zeer welkom. De bijdrage van de stichting is een belangrijke erkenning voor de ouders, die zich al jaren hebben ingespannen om het woonproject gerealiseerd te krijgen.